Dolina dolnej wisły

Dolina dolnej Wisły - znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, obejmując Dolinę Fordońską, Kotlina Grudziądzka, południowe krańce Doliny Kwidzyńskiej. Obszar został objęty ochroną w postaci Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (największy zespół prawnie chroniony w województwie kujawsko pomorskim). Długość obszaru sięga prawie 100 km i zajmuję powierzchnię 60 tys. ha. Dolina ta jest różnorodna pod względem  siedlisk, rozmaite gatunki roślin sięgają ponad 1000 (w tym 50 gatunków pod całkowitą ochroną). Jest to miejsce wędrówki zwierząt, głównie ptaków.
Na obszarze tym znajduje się 14 rezerwatów przyrody: Góra św. Wawrzyńca (ochrona obejmuje wał obronny w Kałdusie), Grabowiec (ochrona naturalnego lasu liściastego z przewagą grabu), Jeziora Fletnowskie, Las Mariański (chroni grąd zboczowy), Linje, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim, Ostnicowe Parowy Grucza (chroni murawy kserotermiczne z roślinnością ciepłolubną),  Ostrów Panieński (ochroną objęty jest unikalny łęg wiązowo-jesionowy), Płutowo (ochrona obejmuje grąd subkontynentalny) , Reptowo (ochrona siedlisk czapli siwej), Śnieżynka, Wielka Kępa Ostromecka (chroni fragment lasu łęgowego), Wiosło Duże, Zbocza Płutowskie (ochrona roślinności kserotermicznej).
Charakterystyczne dla obszaru są kotlinowate rozszerzenia tzw. baseny (przełom fordoński Wisły i odcinek na wysokości Gór Łososiowych o szerokości 3-5 km). Na terenie parku znajduje się także 97 pomników przyrody ożywionej i 4 obiekty przyrody nieożywionej (2 źródła, jaskinia i głaz narzutowy). Cenne są także osadniki holenderskie (oleandry).

Zagrożeniem tego obszaru jest planowana budowa nowej zapory, która stanowiłaby duże zagrożenie dla przyrody tego obszaru. Do poważnych zagrożeń ostoi zalicza się także: zanieczyszczenie wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego, niszczenie morfologicznej różnorodności międzywala, zalesianie muraw i zabudowa brzegów. Widoczna jest sukcesja roślinności spowodowana rozprzestrzenianiem się lub zmniejszaniem intensywności wypasu zwierząt oraz zamiana użytków zielonych na pola orne w międzywalu.

Na obszarze Doliny Dolnej Wisły znajdują się również atrakcje turystyczne takie jak: zabytki kultury i walory przyrodnicze (uzdrowiska, obszary chronione).


Źródła:
http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&;id=6
http://www.turystyka.torun.pl/art/620/zespol-parkow-krajobrazowych-chelminskiego-i-nadwislanskiego.html

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information