Szkoła Rozwoju Ekomarka

Szkoła Rozwoju Ekomarka to cykl szkoleń dedykowany aktywnym osobom poszukującym pomysłu na rozwój w regionie Natura2000.  Do udziału w nim zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osoby prywatne – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników, czyli wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem miejsca, produktów i inicjatyw inspirowanych Naturą 2000. Preferowane będą osoby mieszkające w jednej z 10 grup obszarów Natura 2000 lub w jakiś sposób z nimi powiązane i zgłaszające chęć udziału we wszystkich trzech modułach Szkoły Rozwoju Ekomarka.

Celem Szkoły Rozwoju Ekomarka jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

- określania wizji i kierunków rozwoju  konkretnego obszaru Natura2000,

- metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna,

- rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu,

- wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych,

- budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

Uczestnictwo w Szkole Rozwoju Ekomarka pozwoli absolwentom spojrzeć na miejsce objęte ochroną Natura2000 jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub stworzenia miejsc pracy dla lokalnej społeczności, prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych.  

W ramach Szkoły Rozwoju Ekomarka odbędą się spotkania obejmujące:

I moduł - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności - 16 godzin szkoleniowych (2 dni) Zobacz program

II moduł - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolno środowiskowych - 16 godzin szkoleniowych (2 dni) Zobacz program

III moduł - Budowanie ekomarki / produktu / marki lokalnej - 24 godziny szkoleniowe (3 dni) Zobacz program

Certyfikat ukończenia Szkoły Rozwoju Ekomarka otrzymają osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech modułach szkoleń. Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

Wymagane dokumenty

Warunkiem udziału w Szkole Rozwoju Ekomarka jest dostarczenie do biura Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. kompletu dokumentów:

W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej tj:

•    Formularz zgłoszenia do udziału w Szkole Rozwoju Ekomarka    

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym gospodarstwo agroturystyczne) przedsiębiorcy, rolnika, rybaka tj:

•    Formularz zgłoszenia do udziału w Szkole Rozwoju Ekomarka   

•    Formularz zgłoszeniowy pracownika do udziału w Szkole Rozwoju Ekomarka    

•    Oświadczenie Wnioskodawcy - Przedsiębiorcy     

•    Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis   

•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie             

•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   

Prosimy o czytelne podpisanie dokumentów przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Kopie prosimy potwierdzać „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie, wraz z datą, podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Zobacz harmonogram Szkoły Rozwoju Ekomarka

Zobacz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Rozwoju Ekomarka

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information