Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 skierowana jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, organizacji pozarządowych i samorządowych  oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Preferowane będą osoby mieszkające w jednym z 10 obszarów/grup obszarów Natura 2000 lub w jakiś sposób z nim powiązane i zgłaszające chęć udziału we wszystkich trzech modułach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.

Celem Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

- funkcjonowania przestrzeni wiejskich,

- pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla dzieci i młodzieży,

- ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne),

- zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się spotkania obejmujące:

I moduł - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej w obszarze Natura 2000 - 16 godzin szkoleniowych (2 dni)

II moduł - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej - 16 godzin szkoleniowych + wizyta studyjna w dwóch prężnie działających gospodarstwach zajmujących się edukacją ekologiczną (2 dni)

III moduł - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze - 24 godziny szkoleniowe (3 dni)

Certyfikat ukończenia Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 otrzymają osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech modułach szkoleń. Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

Wymagane dokumenty

Warunkiem udziału w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 (Szkole AEE) jest dostarczenie do biura Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. kompletu dokumentów:

W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej tj:

•    Formularz zgłoszenia udziału w Szkole AEE  

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym gospodarstwo agroturystyczne) przedsiębiorcy, rolnika, rybaka tj:

•    Formularz zgłoszenia udziału w Szkole AEE   

•    Formularz zgłoszeniowy pracownika do udziału w Szkole AEE          

•    Oświadczenie Wnioskodawcy - Przedsiębiorcy    

•    Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis    

•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie  

       

•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Prosimy o czytelne podpisanie dokumentów przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Kopie prosimy potwierdzać „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie, wraz z datą, podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Zobacz harmonogram Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000

Zobacz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information